logo
   
 

HISTORIE

31 mei 1935
Op 31 mei 1935 vond in Leeuwarden de officiële stichting van de Ré-Evangelische Gemeente plaats, ten overstaan van de notaris. De oprichters van de gemeente waren voormalig Adventisten, en Zevendedags Baptisten. Hoewel het bespreken van de geloofsbelijdenis, statuten en reglementen veel tijd in beslag nam, werd er toch overeenstemming bereikt.

Naamgeving
Vervolgens werd door het bestuur en leden de naam Ré-Evangelisatie Gemeente gekozen. Deze naam gaf namelijk de bedoeling van de gemeente weer: Het teruggaan tot het reine Evangelie, met als doel alléén de bijbel te gebruiken, zonder menselijke bijvoegselen. De naam Ré-Evangelisatie Gemeente is in latere jaren verbasterd tot Ré-Evangelische Gemeente.

Gemeenten en contacten
Door de behoefte aan geestelijke opbouw ontstonden er al gauw contacten met geestverwanten en belangstellenden. Deze contacten hadden tot gevolg dat er al snel meerdere gemeenten kwamen, onder andere in: Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Veendam. Ook in het buitenland (o.a. in Duitsland en Polen) zijn velen door evangelisten van de Ré-Evangelische Gemeente gedoopt.

De opbouw van de Ré-Evangelische Gemeente ging gepaard met hard werken. Het administratief orgaan ‘Waarheidsklanken’ zorgde voor het blad ‘Mededeelingen’, dat in de jaren ’34 – ’35 verscheen. Colporteurs probeerden door het verkopen van brochures in contact te komen met belangstellenden. Verder werd er veel gereisd om belangstellenden te bezoeken. Voor deze belangstellenden werden ook regelmatig Evangelisatiebijeenkomsten georganiseerd.

Door de jaren heen zijn veel Ré-Evangelische Gemeenten in Nederland verdwenen. In het begin kwamen de leden op diverse plaatsen in het land naar de samenkomsten. O.a. door sterfte is het aantal plaatsen waar men samen kwam gaandeweg minder geworden. Op dit moment vinden in Nederland alleen in Veendam nog samenkomsten van de Ré-Evangelische Gemeente plaats.

Ook de Ré-Evangelische Gemeente in Veendam heeft in de loop der jaren de nodige tegenslagen te verwerken gekregen. Door sterfgevallen verloor de gemeente o.a. haar voorzitters van het bestuur en voorgangers van de gemeente in 1937 en 1976. Gelukkig zijn na deze enorme tegenslagen, toch weer opvolgers gekomen die de ontstane leegte hebben opgevuld.

Gemeenteblad
In 1975 is men begonnen met het schriftelijk vastleggen van de activiteiten van de Ré-Evangelische Gemeente. Deze werden ook verspreid in de vorm van gemeentebrieven met als titel ‘Nieuws uit de Ré-Evangelische Gemeente, te Veendam’. Op 1 januari 1976 werd de opzet van de gemeentebrieven veranderd en ontstond het ‘Kontaktblad’. Het ‘Kontaktblad’ heeft in de afgelopen decennia qua lay-out diverse wijzigingen ondergaan en wordt tot op de dag van vandaag nog gemaakt en verspreid. Elders op de site treft u ook de digitale versie van het ‘Kontaktblad’ aan.


 
  space  
  1

2  
  Copyright © Ré-Evangelische Gemeente Veendam 2016-2019 | Disclaimer